Wysokość 51 mm

Profil panelowy z TWS, Tabele wytrzymałościowe oraz Wymiary standardowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   750 850   3 x F 7.200   3 x q
   900 580   3 x F 4.160   4 x q
1.000 470   3 x F 3.000   5 x q
1.200 320   4 x F 1.760   5 x q
1.500 210   5 x F    880   7 x q
2.000 115   8 x F    380 10 x q
3.000   50 11 x F    108 13 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/125. Ugięcie L/125 odpowiada odchyleniu 0,75% na rozpietości. (Ugięcie f=L/125; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

H (mm)   B (mm)   kg/m2
51   250   21,2